Het verhaal

Visie

Als de mens op de plek waar hij/zij woont en werkt meer verbinding met de natuur aangaat, komt er meer steun voor de bescherming van de natuur. Dit is noodzakelijk, want een goede biodiversiteit verbetert het welzijn van de mens in de stad. (Denk aan CO2 opname en temperatuurverlaging door bomen en insectenbestrijding door vleermuizen).
De Eco Expeditie streeft ernaar om dit te bewerkstelligen door:

  • Het creëren van bewustwording van de biodiversiteit in de stad.
  • Het verbreden van kennis over biodiversiteit.
    Het aanzetten tot actie ter bevordering van de biodiversiteit.
  • We onttrekken de blik van het digitale beeldscherm en richten deze ogen op de werkelijke wereld om ons heen. De Eco Expeditie maakt de wereld hierdoor meer leefbaar voor mens, plant en dier.
Impact

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 in het leven geroepen om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Hoewel we alle SDG’s belangrijk vinden, focust De Eco Expeditie zich voornamelijk op SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15: Leven op het land.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Uitdaging van de stad
Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Ondanks het grote aantal mensen dat in de steden woont, bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte. Toch kunnen de steden een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

15. Leven op het land

Roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.