Welkom!

Bij De Eco Expeditie in Mariahoeve, Den Haag.

Helaas!

De Eco Expeditie is alleen toegankelijk met de mobiele telefoon.

Eeuwen oud grasland
Kijken bij De Eco Expeditie

Uniek stukje gras uit
Den Haag

Je staat hier bij het meest bijzondere stukje gras uit Den Haag. Vroeger vond je dit soort graslanden overal in Nederland. Nu alleen nog maar in natuurgebieden. En hier langs de Schenk natuurlijk. Waarom is dit grasland zo bijzonder?

Dat komt omdat het voedselarm en vochtig is. Deze combinatie komt bijna niet meer voor. Daarom groeien hier verschillende bijzondere planten. In het voorjaar is het hier geel van de grote ratelaar. Deze plant tapt voedsel af van diverse grassen, waardoor deze grassen minder snel groeien. Op de open plekken in het gras groeien dan orchideeën en echte koekoeksbloemen.

Dit grasland heeft ook een mooie overgang naar een bosrand. Deze overgang is waardevol voor vogels, vlinders en kleine zoogdieren. Tenslotte is het hier lekker donker, waardoor het ideaal is voor nachtdieren.

Informatie uit De Eco Expeditie

Grote verschillen in weilanden

Vroeger bestond Nederland uit bos, hoogveen, laagveen en duinen. Om het vee voldoende voedsel te kunnen geven werden bosjes gekapt en natte vlaktes naast beken en sloten van struiken ontdaan. Deze boomloze gebieden veranderden in graslanden. De bodem van deze graslanden waren voedselarm en vaak drassig door het vanzelf uit de bodem komende grondwater. Kwel noemen we dat.

Door de voedselarme omstandigheden groeiden de grassen langzaam en was er veel ruimte voor bloemen. Boeren konden ongeveer twee keer per jaar gras oogsten in de vorm van hooi.

In dit soort graslanden groeiden veel verschillende bijzondere grassoorten. Met de komst van kunstmest en drainage veranderden deze voedselarme, drassige weilanden met veel verschillende soorten grassen en bloemen in voedselrijke, drogere graslanden met weinig verschillende soorten grassen en bloemen. Ideaal om koeien in te weiden of een paar keer per jaar te hooien, maar van de rijkdom aan verschillende soorten planten en bloemen bleef weinig meer over. De gemeente Den Haag is trots dat er nog grasland is te vinden aan de rand van de stad!

Maak impact met De Eco Expeditie

Hoor jij het ook?

Dit mooie grasland is niet alleen van belang voor planten en insecten, maar ook voor vogels is dit een belangrijk gebied. Luister in het voorjaar maar eens naar de verschillende soorten die je kunt horen. Hoeveel verschillende soorten denk je dat je hoort?

Volg de route

Dit verhaal over dit bijzondere grasland maakt onderdeel uit van een route in deze wijk.

Je kan heel gemakkelijk langs  alle natuurweetjes in deze route navigeren met de navigatie app Spacetime Layers.

Heb jij deze app nog niet?
Download deze dan hier.

Na het installeren van de app, klik je op de onderstaande knop.

Heb jij de navigatie app Spacetime Layers al op jouw telefoon geïnstalleerd? 

Klik dan direct op de onderstaande knop om naar de De Eco Expeditie in Mariahoeve,
Den Haag te gaan.

Logo Eco Expeditie

Mede mogelijk gemaakt door: